Ретест

Ретест

Что можно найти в поисковых системахgoogle, yahoo, bing по слову Ретест?


Ищем Ретест в Youtube


Некоторые результаты поиска видео по слову в Youtube:
Ищем Ретест в Google


Некоторые результаты поиска по слову в Google:
  1. В течение недели новостные ленты пестрели новостями об укреплении нашей национальной валюты. Рубль рос то благодаря налоговому периоду, тоблагодаря нефти. В Минэкономразвития нашлись даже те, кто пророчит в отдаленном будущем 40 рублей за доллар. Однако по итогам пятницы картина выглядитне так однозначно:..

  2. Отличен. Инструменти с тази оценка притежават отлични психометрични качества. Те могат да се използват за практическите цели, посочените втяхната документация, и да служат като „златен стандарт” при разработването на нови тестове в съответната област..

  3. Вторая точка строится по основанию последнего максимума. На скрине это ясно показано.Так строится трендовая по методу Вика Сперандео. Для нисходящеготренда вторая точка строится по основанию самого последнего минимума. Первая точка так же на начало тренда. Построение трендовой для нисходящеготренда:..


Ищем Ретест в Google Картинках


Некоторые результаты поиска по слову в Google Картинках:


Ищем Ретест в Yahoo


Некоторые результаты поиска по слову в Yahoo:
  1. Добър. Инструменти с тази оценка покриват напълно всички изисквания към качеството на психологическите тестове. Възможно е една от областите да еполучила задоволителна оценка. Могат да се използват за практическите цели, посочените в тяхната документация..

  2. Валидността се отнася до това какво измерва тестът и колко добре го прави. Тя винаги е строго специфична, т.е. отнася се до различни условия, различниизвадки и различни методи на изследване. Според някои автори могат да бъдат посочени над 40 вида валидност, но според Американската психологическаасоциация съществуват четири основни: съдържателна, конструктна, критериална и екологична..

  3. 6, 13-07-2013) Подробно описание на критериите може да бъде намеренона следния адрес:..


Ищем Ретест в Bing


Некоторые результаты поиска по слову в Bing:
  1. Алтернативен сценарий: Евентуален пробив на нек-а ще развали формацията и вероятно ще видим поскъпване на цената..

  2. Мы видим, что у нас был ключевой уровень сопротивления, но цена предприняла его пробой, и свеча закрылась выше уровня, что свидетельствует нам оформировании истинного пробоя..

  3. стабилност във времето- измерва се чрез метода тест- ретест и коефициент на корелация. Делът на външните променливи е вероятно по- голям когатовремето между първото и второто тестиране е по- голямо. Но ако ретестът е проведен много кратко време след първия тест вероятно високият коефициент накорелация е резултат от заучване на заданието. Приема се интервал от 15-20 дни /но не повече/ между тест и ретест. Този метод е най- разпространен..


+61
опубликовано: 04.08.2016
0
1790

Интересные ссылки


Наверх
en ru ja es fr de ua ae it